Palvelut

YES Metropoli tuottaa konkreettisia yrittäjyyskasvatusta tukevia palveluja varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle.

YES on mukana strategiatyössä

YES osallistuu Helsingin yrittäjyyskasvatuksen strategian kehittämiseen ja pyrkii näin osaltaan varmistamaan, että yrittäjyyskasvatus näkyy Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa.

YES kouluttaa opettajia

YES  Metropoli välittää tietoa yrittäjyyskasvatuksen koulutuksista opetushenkilöstölle. Tavoitteena on tuoda yrittäjyyskasvatus ja työelämätaidot osaksi opetusta.

YES antaa tukea yhteistyöhön koulun ja työelämän välillä

YES Metropoli toimii koulu-yritysyhteistyön verkottajana, kun, opettaja hakee yhteistyöhön sopivaa yrittäjää.

Kouluyritysyhteistyön kautta nuoret saavat kosketuksia työelämään ja yrittäjyyteen. Yrittäjien esimerkit välittävät nuorille yrittäjämäistä asennetta sekä kannustavat nuoria hyödyntämään vahvuuksiaan.

Yrittäjyyskasvatuksen mallit ja materiaalit

YES Metropoli toimii jakelukanavana yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalleille ja materiaaleille.

YES tarjoaa koulutusta Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmiin

YES Metropoli toimii Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimistona pääkaupunkiseudulla. YES tarjoaa opettajille apua ja tukea NY:n opinto-ohjelmien käyttöönotossa ja verkostoitumisessa yritysten kanssa sekä järjestää alueellisia tapahtumia ohjelmiin liittyen.

Nuori Yrittäjyys -ohjelmat haastavat oppimaan tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuunottamista omasta työstä. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä, harjaannuttavat elämässä tarvittavia taitoja sekä kannustavat aktiiviseen, oma-aloitteiseen työotteeseen. Lue lisää tästä!

Tutustu yrittäjätarinavideoihin!

Yrittäjätarinat_pysty_2013

YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella
on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen.
css.php